Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πρωινός Απόλλων…

Δεν διαφωνώ, η φωτογραφία μου αρέσει ως Τέχνη και σίγουρα προσέχω τι και πως εστιάζω, αλλά μόνο σε ερασιτεχνικό επίπεδο… Διαβάζω σχετικά με τα πόσα Megapixels, ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φακών, ποιος ο “θόρυβος” κλπ…. Ωστόσο χωρίς να παραγνωρίζω (κάθε άλλο!) πως άλλο Ferrari και άλλο Fiat, δεν προκύπτει πως είναι κάποιος καλύτερος οδηγός επειδή οδηγεί Ferrari από άλλον, ο οποίος οδηγεί Fiat… Σε όλα λοιπόν τα τεχνικά χαρακτηριστικά (οποιουδήποτε αντικειμένου), δεν υπάρχουν πουθενά τα …Pixels έμπνευσης στιγμής, τα οποία μεταμορφώνουν την εικόνα από ψυχρή σε ζεστή, από απλή απεικόνιση σε μήνυμα… Το ίδιο ισχύει σε κάθε τι στην ζωή μας… Το στυλ βλέπετε δεν είναι κατ΄ανάγκην προνόμιο ούτε του πλούτου ούτε και της δύναμης…. Ούτε κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό ανίκητο… Άλλο τεχνική τελειότητα και άλλο πυκνότητα καρδιάς και ψυχής… Παρεμπιπτόντως επιλέγω… Ferrari, αλλά και με το Fiat για όπου και εάν τραβάς πηγαίνεις! (Σημ. δεν διαθέτω κανένα εκ των δύο προαναφερομένων -μόνο πατίνι …2 ταχυτήτων!)!

Συνέπεια των προηγουμένων: “μου την δίνουν” οι ψυχρές ποσοτικές – αριθμητικές συγκρίσεις, οι οποίες καταλήγουν συνήθως και σε “βέβαιες” μελλοντικές προβλέψεις…