Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πρωινές Στιγμές από την (βροχερή) Πάτρα

Μην ενδίδετε στο κακό ή την “λύση”, η οποία δεν σας αρέσει. Καλύτερα άλυτο ένα πρόβλημα, παρά μία κακή λύση. Διότι η συνήθεια είναι “θάνατος” και έχουμε “συνηθίσει” να πεθαίνουμε.