Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Προφητείες για το 2023

Πολλές… “βεβαιότητες” συνδυασμένες με ηττοπάθεια ή μοιρολατρία έχουν πλέον εδραιωθεί. Και όχι μόνον αυτό, αλλά σβήνει η έννοια του αμείλικτου χρόνου, ο οποίος -ασχέτως των αυθαίρετων πεποιθήσεων μας- συνεχίζει να ρέει διαγράφοντας σπείρες ανατρέποντας υποτιθέμενα δεδομένα.

Μα πώς το καταλαβαίνουμε αυτό; Χρειάζεται… φιλοσοφία; Είναι τόσο ορατό γύρω μας. Ακόμα και οι ειδήσεις δημοσιεύονται ως ακλόνητα δεδομένα. Το ό,τι τόσες πολλές εν τω μεταξύ “ειδήσεις” το 2022 μας άφησαν αρνητικά έκπληκτους δείχνει πόσο βαθιά έχει εισχωρήσει το παράσιτο της σήψης.

Δεν είμαι σε καμία περίπτωση καταστροφολόγος και ούτε η αλλαγή ενός αριθμού από το 2 στο 3 (2022-2023) σημαίνει κάτι περισσότερο από αυτό, το οποίο είναι. Ωστόσο για όλους σχεδόν στο Δυτικό Κόσμο αποτελεί μία αφορμή για κάποια επανεκκίνηση, άρα και μία αναμόχλευση των δεδομένων της ζωής τους.

Η βασική μου πρόβλεψη είναι θετική, όσον φορά τη συνέχεια. Το 2023 ωστόσο δείχνει να τείνει προς ένα έτος… ταχύτητας και κατάρριψης εκ βάθρων βεβαιοτήτων. Και φυσικά αυτό δεν αποτελεί καθόλου προφητεία, αλλά ερμηνεία των φαινομένων και κατ΄ εκτίμηση.

Σε επόμενα θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένες σκέψεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, όπου θα παρουσιάσω μία εκδοχή πιθανών μελλοντικών γεγονότων και είναι πολλά αυτά.

Ο Προφήτης Teucris (υποτίθεται) προφήτευσε!
(Προφητεία #105 της 26-12-2022)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)