Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προστασία Τύπου James Bond

Σεβόμενος πλήρως και με την προτροπή να ακολουθούνται πιστά, με πειθαρχία και ψυχραιμία οι οδηγίες/εντολές της κυβέρνησης, σχετικά με την προστασία του πληθυσμού από τον κορωνοϊό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω πως όλο και περισσότερο νοιώθω να πλησιάζουμε στην μοναδική αντικλεπτική μέθοδο προστασίας, την οποίαν προτείνει ο James Bond. Δείτε την: