Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προσοχή στο… Μέτρημα!

Παρακαλούνται οι εκλογικοί αντιπρόσωποι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο μέτρημα των ψηφοδελτίων.
Credits: Benny Hill – Benny’s Quickies (1976)
Copyright: The Benny Hill Fan Consortium (Youtube)