Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Προσοχή στο… Μέτρημα!

Παρακαλούνται οι εκλογικοί αντιπρόσωποι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο μέτρημα των ψηφοδελτίων.
Credits: Benny Hill – Benny’s Quickies (1976)
Copyright: The Benny Hill Fan Consortium (Youtube)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)