Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Προσμονή

Όπως παρατηρούσα τα τραπεζάκια με τις έγχρωμες καρέκλες και τον δυνατό ουρανό σκεπτόμουν πως το καλοκαίρι πλησιάζει. Κι ενώ δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση στις εποχές, σίγουρα ο ζεστός καιρός είναι το στοιχείο μου. Και αυτό μου προκαλεί αισιοδοξία.

Και συνεχίζοντας τους συλλογισμούς μου θα ήθελα να γράψω τι είναι αυτά, τα οποία σου δίνουν δύναμη να συνεχίσεις. Και αυτά για εμένα τουλάχιστον είναι τρία:

  1. Ο στόχος, το όραμα. Κάτι, το οποίο έχω αποφασίσει και θέλω πολύ (πάρα πολύ) να υλοποιήσω.
  2. Η τακτική. Να λαμβάνεις αποφάσεις όχι σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες ή καταστάσεις, αλλά με βάση το προηγούμενο (το στόχο ή το όραμα).
  3. Να… κάνεις (χωρίς να περιμένεις να είσαι τέλειος).

Υπάρχει και κάτι ακόμα, αλλά δεν θα σας το αποκαλύψω, διότι είναι καθαρά υποκειμενικό. Εσείς συμπληρώστε το δικό σας!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)