Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προκαταλήψεις και Δημιουργικότητα

Μετατρέψτε τις προκαταλήψεις σας σε εφευρετικότητα.

Παράδειγμα 1:
Προκατάληψη: κανένα σώμα βαρύτερο από τον αέρα δεν μπορεί να πετάξει.
Εφευρετικότητα: το αεροπλάνο.

Παράδειγμα 2:
Προκατάληψη: όλα είναι μαύρα!
Εφευρετικότητα: το… ροζ χρώμα!