Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προειδοποίηση περί Ιδεολογίας

Όταν η ιδεολογία μετατρέπεται σε μίσος έχεις χάσει το παιγνίδι. Οι “άλλοι” μισούν καλύτερα.