Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προβλέψεις 09 Αυγούστου – 06 Σεπτεμβρίου 2021

Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις:

Σύνδεση και αλλαγή.

Σύνδεση με ό,τι έχει σχέση με τον εσωτερικό μας εαυτό, τον οποίον έχουμε μάλλον ξεχάσει και αλλαγή με το να τροποποιήσουμε τις εσωτερικές αυτές συνδέσεις. Οι εξωτερικές συνθήκες μας επιβάλλουν τον δικό τους κίβδηλο ρυθμό. Εμείς όμως έχουμε τις δικές μας λειτουργίες. Αυτές αφορούν σκέψεις, πράξεις, διάθεση, όνειρα. Μία γενική ανασκόπηση είναι επιβεβλημένη

Όταν υλοποιήσουμε αυτό το βήμα η αμέσως επόμενη κίνηση είναι να αλλάξουμε τις όποιες συνδέσεις δεν θεωρούμε σωστές. Είναι όπως τα παλαιά τηλεφωνικά κέντρα, εάν τα θυμόσαστε από τις ταινίες του παρελθόντος. Συνδέεις τους κατάλληλους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και αλλάζεις εάν αυτό δεν είναι ορθό.

Σύνδεση και αλλαγή λοιπόν για το διάστημα από 09 Αυγούστου έως 06 Σεπτεμβρίου του 2021.

Η περιρρέουσα θλιβερή ατμόσφαιρα από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών επιβάλλει ακόμα περισσότερο την κίνηση αυτή…