Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Προβλέψεις Εβδομάδας 24 – 30 Οκτωβρίου 2021

Μετά από αρκετά σχόλια φίλων – αναγνωστών δεν θα συνεχίσω αυτή τη στήλη. Όλοι μου εξέφρασαν πως είναι ανατριχιαστικά ακριβείς οι προβλέψεις και αυτό τελικά δεν βοηθά. Μάλλον είναι προτιμότερο να μην γνωρίζουμε… Συμφωνώ διότι και για εμένα ίσχυσε το ίδιο.  Θα πρέπει να σκεφτώ έναν περισσότερο δημιουργικό και παραγωγικό τρόπο αξιοποίησης των προβλέψεων. 

Ως εκ τούτου δεν τολμώ απόψε…