Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πού Εστιάζεις;

Αυτές οι δύο φωτογραφίες είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Μόνο πως στην μία εστίασα τον φακό στα αποκαΐδια ενώ στην άλλη στα λουλούδια. Συνήθως αυτά πάνε μαζί, η σειρά διαφέρει. Το πού όμως θα εστιάσεις είναι στο δικό σου χέρι. Στην τρίτη φωτογραφία βλέπετε και τα αποκαΐδια και τα λουλούδια.

Εάν εστιάσεις στα αποκαΐδια του παρελθόντος θαμπά θα είναι τα λουλούδια του μέλλοντος. Εάν εστιάσεις στα λουλούδια της δημιουργίας θα ξεθωριάσουν τα αποκαΐδια.

Μόνο πως πρέπει να προχωρήσεις, να αλλάξεις τόπο, χρόνο, νοοτροπία. Τα λουλούδια δεν φυτρώνουν μέσα στα αποκαΐδια αλλά μπροστά τους.

Τρία είναι τα κύρια αρνητικά χαρακτηριστικά από τα οποία απορρέουν όλα τα επακόλουθα: η υπεροψία, το πείσμα και ο θυμός και όλα πηγάζουν από το εγώ. Δεν είναι απλό ούτε εύκολο να τα υπερνικήσεις, αλλά γνωρίζεις τουλάχιστον τον τρόπο.

Πού εστιάζεις λοιπόν;