Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Πολιτικό (και όχι μόνον) Σχόλιο Διαχρονικής Αξίας

“Old sins have long shadows”.
“Οι παλιές αμαρτίες έχουν μεγάλες σκιές”.

Ισχύει για κάθε “είδους” πολιτικές και το χειρότερο ισχύει εξ΄ίσου και για μεμονωμένους ανθρώπους. Αυτό να το θυμάστε όταν φοβάται κάποιος το φως. Το άκουσα από τη μητέρα μου.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)