Πολιτικό (και όχι μόνον) Σχόλιο Διαχρονικής Αξίας

«Old sins have long shadows».
«Οι παλιές αμαρτίες έχουν μεγάλες σκιές».

Ισχύει για κάθε «είδους» πολιτικές και το χειρότερο ισχύει εξ΄ίσου και για μεμονωμένους ανθρώπους. Αυτό να το θυμάστε όταν φοβάται κάποιος το φως. Το άκουσα από τη μητέρα μου.