Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πολιτική Ίσων Αποστάσεων: Υπάρχει;

Όχι! Απάντησα αμέσως! Κατά τη γνώμη μου είναι μάλιστα και ανόητος όρος. Πολιτική ίσων αποστάσεων εφαρμόζεται μόνον όταν δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε καθαρά αυτό, το οποίο πιστεύουμε και δήθεν είμαστε στην πλευρά της λογικής. Πάντα να γνωρίζετε η πολιτική ίσων αποστάσεων χρησιμοποιείται κυρίως εις βάρος του ενός εκ των δύο· και αυτός ο δεύτερος είναι εκείνος, ο οποίος έχει δίκιο.

Άρα η πολιτική ίσων αποστάσεων εκφράζει μία καθαρά υποκριτική στάση και τίποτα περισσότερο.

Εάν εν τω μεταξύ δεν μας ενδιαφέρει μία διαμάχη, τότε δεν έχει κανένα νόημα η πολιτική ίσων αποστάσεων, διότι απλούστατα… δεν μας ενδιαφέρει ή θεωρούμε (καλώς ή κακώς) πως δεν μας αφορά.

Εν κατακλείδι η πολιτική ίσων αποστάσεων σημαίνει ακριβώς το αντίθετο: πολιτική άνισων αποστάσεων. Τίποτα λιγότερο ή περισσότερο.