Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ποιο Χτίστηκε Πρώτο;

Εξιδανικεύουμε πολλές φορές τις καταστάσεις. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου ο ρομαντισμός δεν λειτουργεί…

Άραγε στις δύο περιπτώσεις… Ποιο χτίστηκε πρώτο;

Ποιο από τα δύο “συγκρουόμενα” σπίτια ήταν το πρώτο και ποιο επέλεξε να… εμβολίσει το προηγούμενο; Ενώ στην δεύτερη περίπτωση, προ-υπήρχε το χαμηλό και χτίστηκαν δίπλα του τα ψηλότερα ή το αντίστροφο ή μήπως διαδοχικά;

Στην τρίτη “φυσική εκδοχή” λίγο πιο εύκολο το ερώτημα. Προϋπήρχε το ίχνος του μονοπατιού ή δημιουργήθηκε; Εδώ νομίζω πως γνωρίζουμε την απάντηση…

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)