Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Πλατεία Κων/νου Τριανταφύλλου”

Από τα πιο όμορφα και ιστορικά σημεία της πόλης μας η Άνω Πόλη έχει αρκετά σημεία χρήζοντα προσοχής. Η τριγωνική πλατεία, που δημιουργήθηκε από τα νεοδιανοιγόμενα τμήματα των οδών Αγ. Γεωργίου και Ερμού, με το όνομα “Πλατεία Κων/νου Τριανταφύλλου” έχει μετατραπεί σε “πολύχρωμη” πλατεία και φυσικά με τα γνωστά κάθε λογής σκουπίδια. Είναι όμως ένα πολύ όμορφο σημείο.