Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πιόνια και Βασιλείς (=η διαφορά)

Το πιόνι σκέφτεται:
Όσο σκληρότερα εργάζομαι τόσο πιο σύντομα θα γίνω βασιλιάς.

Ο βασιλιάς σκέφτεται:
Όσο σκληρότερα εργάζεται (το πιόνι), τόσο περισσότερο χρόνο θα παραμείνω βασιλιάς.