Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Πικρή Αλήθεια

Όταν δεν μπορείς να αποτρέψεις 500 χιλιάδες δικούς σου να φύγουν από τη χώρα σου είναι δύσκολο να εμποδίσεις 150 χιλιάδες ξένους να εισβάλλουν σε αυτήν.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε.
(Προφητεία #7 της 02-03-2020)

Μη απαραίτητη διευκρίνιση σε όσες/ους δεν με γνωρίζουν, αλλά δεν πειράζει την γράφω πάλι: ο όρος “εισβολέας” έχει την έννοια μίας μη ελεγχόμενης κατάστασης και επ΄ ουδενί δεν αναφέρεται στην ανθρώπινη διάσταση. Δεν αποτελεί θέση μου επί του θέματος αλλά επισήμανση.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)