Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πιθανότητες Πολέμου με την Τουρκία με… Άριστα το 3,00

Οποιοσδήποτε συνδυασμός από τους παρακάτω, το άθροισμα του οποίου υπερβαίνει το 3,00 είναι άκρως επικίνδυνος. Τονίζω πώς πρόκειται για καθαρά υποκειμενικές εκτιμήσεις, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση και αποτελούν διαισθητική αντίληψη. Προφανώς δεν εξηγούνται λογικά και είναι εντελώς αυθαίρετες:

Συντονισμένες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας για ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης: 0,65

Απεγνωσμένη επιλογή της υφιστάμενης κατάστασης στη Γείτονα προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία (μη επιθυμητή από την ίδια): 0,75

Καθαρά τυχαίο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: 0,05

Μη εξουσιοδοτημένη πρόκληση θερμού επεισοδίου από Τουρκικής πλευράς: 0,40

Μη εξουσιοδοτημένη πρόκληση θερμού επεισοδίου από Ελληνικής πλευράς: 0,80

Εσωτερικές πιέσεις ανατροπής υφιστάμενου καθεστώτος στη Γείτονα: 0,20

Εσωτερικές πιέσεις λόγω εγκλωβισμού σε μία κατάσταση χωρίς μέλλον και προοπτικές στην Ελλάδα: 0,90

—————————————————————————————————————–

Σύνολο πιθανοτήτων με αφορμή την Τουρκία: 0,65+0,75+0,40+0,20=2,00 (53,3%)

Σύνολο πιθανοτήτων με αφορμή την Ελλάδα: 0,80+0,90=1,70 (45,3%)

Τυχαίο γεγονός: 0,05 (1,4%)
—————————————————————————————————————–

Σύνολο πιθανοτήτων: 3,75 (100%)

Από 3,00 και άνω όλα είναι πιθανά.

Εάν είσαστε προσεκτικοί θα διαπιστώσετε πως η πολεμική εμπλοκή δεν είναι τόσο εύκολη, διότι υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες προκειμένου να συμπληρωθεί το 3,00. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως δεν αποτελεί Τουρκική υπόθεση, όπως ίσως εσφαλμένα νομίζετε. Χρειάζεται οπωσδήποτε και η Ελληνική πλευρά.