Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πετρινάκι… κλπ

Ένα πετρινάκι για τα κακά παιδάκια, ένα τσαμπάκι για τα καλά παιδάκια, ένα πέτρινο φουρνάκι για τα (πολύ) άτακτα παιδάκια και ένα αγκαθάκι για τα (πολύ) φρόνιμα παιδάκια. Κοινώς μείνετε… παιδάκια αλλιώς δεν σας… παίζω!