Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Περιουσία και Ελευθερία

Η περιουσία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την προσωπική ελευθερία.

Ίσως η πλέον επικίνδυνη φράση της εποχής μας. Η επιλογή σου για ποιαν θα επιλέξεις να απεμπολήσεις ορίζει και τις αποφάσεις σου.

Από την άλλη πλευρά όμως ενώ τα χρήματα δεν φέρνουν κατ΄ ανάγκην την ευτυχία, παρέχουν πιθανώς την ελευθερία, η οποία ενδεχομένως εμποδίζεται από την περιουσία.

Κοινώς… (να μην το γράψω)…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)