Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Περί Donald Trump

Υπάρχει μία εκπληκτική παρανόηση στην Ευρώπη και ακόμα περισσότερο στις περιφερειακές χώρες πως οι έννοιες αριστερά, δεξιά, κέντρο και ό,τι άλλο αποτελούν ιδεολογικές στάσεις. Αυτό είναι τόσο εσφαλμένο, όσο να πιστεύει κανείς ότι η Γη είναι ακίνητη. Αυτές οι ονομασίες είναι εντελώς συμβατικοί χαρακτηρισμοί συγκάλυψης καθαρά προσωπικών και συντεχνιακών συμφερόντων και μάλιστα εις βάρος των άλλων. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με πολιτική ούτε με ιδεολογία.

Αυτό εξηγεί θαυμάσια, όπως έχω γράψει πολλές φορές στο παρελθόν τις τεράστιες ασυμβατότητες μεταξύ λόγων και έργων. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί έχοντας υποστεί φοβερά δεινά από κάθε είδους ηγεμόνα, ηγεμονίσκο, φεουδάρχη, πολιτικό, δικτάτορα, απατεώνα και ό,τι άλλο φανταστεί ο νους σας έχουν αποκτήσει μία σχεδόν μόνιμη λοβοτομή στον εγκέφαλο. Φυσικά η πλειοψηφία ακολουθεί με εξαιρετική συνέπεια την ανοησία της και αυτοκαταστρέφεται από εκείνους, οι οποίοι παρουσιάζουν κάθε φορά καλύτερο παραμύθι (τρόμου όμως).

Με αυτή την δομημένη νοοτροπία προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα τεκταινόμενα σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όχι μόνον στην Αμερική, αλλά και στην Μέση Ανατολή και την Ασία και την Αφρική. Αυτό περίπου σημαίνει να προσπαθείς να μεταφράσεις μία άγνωστη γλώσσα με τους δικούς σου κανόνες. Χάνεσαι εντελώς στην μετάφραση, όπως είναι ένας τίτλος μίας ταινίας.

Στις Η.Π.Α. για να γίνω πιο συγκεκριμένος δεν ισχύει το ίδιο. Αυτό έχει ιστορικές βάσεις και εύκολα μπορεί να αναλυθεί μελετώντας τον τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξής της. Οι δύο μεγάλοι πολιτικοί της σχηματισμοί μακράν απέχουν από το να είναι κάτι περίπου δεξιά και αριστερά, όπως τα εννοούμε στην Ευρώπη. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και αφορά μία στάση όσον αφορά την ελεύθερη οικονομία. Δεν είναι απαλλαγμένες πολύ μεγάλων συμφερόντων αλλά είναι κάτι διαφορετικό.

Θα αναλύσω σε άλλη ανάρτηση πως ο σοσιαλισμός –εισαγόμενος από τους μετανάστες της Ευρώπης- επέδρασε στην πολιτική και οικονομική ζωή της Αμερικής στα τέλη του προ-προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του προηγούμενου, αλλά αντί άλλων αυτή τη στιγμή θα αντιγράψω από έναν δικό μου άνθρωπο ιδιοκτήτη πετρελαιοπηγών στο Τέξας πως ακριβώς αυτός αντιλαμβάνεται την εκλογή του Donald Trump στην προεδρία.

Αντιγράφω επακριβώς:

“Here in America, the People are excited. The people who depend on free money from the government are worried to death. They will actually have to get real jobs and work for their money.

The other people, people who believe in hard work and honesty are thrilled to have Trump. All we asked for was the opportunity to be productive.

So, the good people won and the bad people lost. In Machiavelli’s book, “The Prince” he talks about having an evil man as ruler, and the evil people prosper and the good people suffer. During a good ruler, the evil people suffer and the good people prosper.

We will see if that still works!”

“Εδώ στην Αμερική, οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι. Οι άνθρωποι που εξαρτώνται από δωρεάν χρήματα από την κυβέρνηση ανησυχούν μέχρι θανάτου. Θα πρέπει πράγματι να αναλάβουν πραγματικές θέσεις εργασίας και να εργαστούν για τα χρήματά τους.

Οι άλλοι, οι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν στην σκληρή δουλειά και την εντιμότητα είναι ενθουσιασμένοι με τον Trump. Το μόνο που επιζητούσαν ήταν η ευκαιρία να είναι παραγωγικοί.

Έτσι, οι καλοί άνθρωποι κέρδισαν και οι κακοί άνθρωποι έχασαν. Στο βιβλίο του Μακιαβέλι, “Ο Ηγεμόνας” αναφέρει πως έχοντας έναν κακό άνθρωπο ως κυβερνήτη οι κακοί άνθρωποι ευημερούν και οι καλοί άνθρωποι υποφέρουν. Κατά τη διάρκεια ενός καλού ηγεμόνα, οι κακοί άνθρωποι υποφέρουν και οι καλοί άνθρωποι ευημερούν.

Θα δούμε αν αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί!”

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)