Περί COVID-19 Σχόλιο (01.07.2020)

Όταν προσπαθείς να προσαρμόσεις κάτι φυσικό (COVID-19) σε κάτι, όπως έχει διαμορφωθεί στρεβλό, (κοινωνία-οικονομία) το αποτέλεσμα θα είναι… αφύσικο.