Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Περί Υδάτων Όχι όμως και Ανέμων

 

Και επειδή σήμερα τα ύδατα τιμώνται, ας δούμε με μία ρετρό διάθεση, λεπτομέρειες της πρόσοψης των κτιρίων στην περιοχή της υδατοδεξαμενής της πόλεως των Πατρών κάτω από το κάστρο της…
Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)