Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Περί των Γραφομένων μου

Η Teucris χαρακτηρίζεται από μία και μόνον ιδιότητα:

Την απόλυτη ελευθερία σκέψης και έκφρασης.

Ο Φρανκ Σινάτρα κάποτε είχε δηλώσει:

“Whatever else has been said about me personally is unimportant. When I sing, I believe. I’m honest.”
-Frank Sinatra

(Οτιδήποτε άλλο έχει ειπωθεί για εμένα προσωπικά δεν έχει σημασία. Όταν τραγουδώ, πιστεύω. Είμαι ειλικρινής).

Το ίδιο θα μπορούσα να γράψω και εγώ, αντικαθιστώντας την λέξη sing (τραγουδώ) με την λέξη write (γράφω).

Αυτό για να γνωρίζετε πως νοιώθω όταν γράφω.

Καλύτερα νεκρός παρά βουβός…