Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Περί Πολιτικής

Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως οι απόγονοι των Τρώων (Teucri) δημιούργησαν μία αυτοκρατορία 1000 ετών, παρέμειναν στο προσκήνιο της ιστορίας όλους τους επόμενους αιώνες, ενέπνευσαν την Αναγέννηση του πολιτισμού και σήμερα εξακολουθούν να είναι μέσα στα ισχυρότερα κράτη του κόσμου.

Οι Ρωμαίοι γνώριζαν για τον άνθρωπο και την συμπεριφορά του (και προφανώς και την διαχείριση του) ίσως περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον. Έλεγαν λοιπόν:

“Mundus vult decipi”
“Ο κόσμος θέλει να εξαπατηθεί”
“The world wants to be deceived”