Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“παῦροι γάρ τοι παῖδες”

“παῦροι γάρ τοι παῖδες ὁμοῖοι πατρὶ πέλονται,
οἱ πλέονες κακίους, παῦροι δέ τε πατρὸς ἀρείους.”

“Διότι είναι λίγα τα παιδιά, τα οποία μοιάζουν του γονιού των.
Τα πιο πολλά χειρότερα, τα πιο καλά είναι λίγα.” (μτφ. Σίδερης)

Όμηρος (Οδύσσεια Β 276)

Μία σπουδαία αλήθεια γνωστή ήδη από την εποχή του Ομήρου με εξαιρετικά ερεθίσματα προς προβληματισμό. Διότι εάν ισχύει σημαίνει πως από γενιά σε γενιά η ανθρωπότητα χειροτερεύει. Εάν όμως δεχθούμε πως αυτό δεν συμβαίνει σημαίνει πως οι συνεχώς λιγότεροι είναι σημαντικά ικανότεροι.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)