Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Παράθυρο ή Μπαλκονόπορτα (Μέρος 2ο)

Χθες παρέλειψα να αναφέρω και την ήδη υπάρχουσα λύση…

Στην Ελλάδα το πρόθεμα “ημι-” αποτελεί ένα σπουδαίο συστατικό της αρχιτεκτονικής:

Ημι-υπαίθριοι, ημι-υπόγειο, ημι-όροφος… ημι-τελές

Συμπληρώστε λοιπόν, ημι-μπαλκονόπορτα… Ένα παράθυρο, στο οποίο το ύψος της βάσης του είναι αρκετά χαμηλωμένο ενδέχεται να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)