Παλαιός Μανδρότοιχος

Παλαιός μανδρότοιχος. Προσέξτε τα χορτάρια στην κοντινή φωτογραφία των βυζαντινών κεραμιδιών.