Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πέτρινο 50 τμ με ευκολίες Πληρωμής

65 τμ συνολικά – 50 τμ ωφέλιμη επιφάνεια πλέον εσωτερικό πατάρι.

Δεν έχω υπολογίσει τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου,
οι οποίες είναι διαφορετικές ανάλογα με το οικόπεδο…

Οι φόροι έρχονται και παρέρχονται… Τα σπίτια όμως μένουν… Αν θυμόσαστε περίπου το 1990 είχαμε μία σοβαρή αύξηση στις τιμές… στην συνέχεια μία έκρηξη. Αυτό το σενάριο το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή να παίζεται… και θα παίζεται και θα παίζεται αλλά πρέπει να βλέπουμε και την κατάλληλη χρονική στιγμή (το λεγόμενο timing).

Νομίζω πως η αναμονή το μόνο που επιτυγχάνει είναι την αδράνεια …και η ζωή φεύγει…

Προσπαθώ ειλικρινά πάρα πολύ να σας δώσω εφικτές λύσεις προκειμένου να σας πείσω να προχωρήσετε σε κάτι που ενδεχομένως τώρα μπορείτε να αποκτήσετε πολύ φθηνότερα και από το πριν και από το μετά… Όταν κάποια στιγμή θελήσετε να ξεκινήσετε το ίδιο θα συμβεί και με πολλούς άλλους, συνεπώς θα διαπιστώσετε μία σοβαρή αύξηση στα κοστολόγια και την διαθεσιμότητα των συνεργείων (που θα θελήσουν να καλύψουν τις απώλειες ετών με τιμές 2007)… Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς.

Αυτή τη στιγμή σας προτείνω μία ισόγεια κατοικία 65 τμ (ωφέλιμης επιφανείας 50 τμ) με ευκολίες πληρωμής… Δεν έχω υπολογίσει τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου, οι οποίες είναι διαφορετικές ανάλογα με το οικόπεδο…

Πάντα μην ξεχνάτε με την λογική της συνεργασίας και όχι της αντιπαράθεσης… Να είστε βέβαιοι πως κάνω ότι περνά από το χέρι μου προκειμένου να επιτύχουμε ένα ολοκληρωμένο αυθεντικό σπίτι σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το ελάχιστο δυνατόν κόστος…

Αν από την άλλη πλευρά έχετε κάποιο παλαιό σπίτι και θα θέλατε να το «συνεφέρετε», νομίζω πως και εδώ σας έχω μία ενδιαφέρουσα και συμφέρουσα πρόταση… Υπάρχει η δυνατότητα να σας διαθέσω τον πολύ έμπειρο εργοδηγό μου μαζί με έναν βοηθό του, ώστε να κάνουν όσα δεν φαντάζεστε… με την δική μου επίβλεψη.

Ελπίζω όσοι έχετε κατά νου κάποιες κινήσεις στον χώρο των ακινήτων να ενεργοποιηθείτε…