Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πέτρινο Σπίτι στις Σειρές ΙΙ Λεπτομέρειες

Πέτρινο Σπίτι στις Σειρές (Αρχαίαι Σείραι)
Ορεινή Αχαΐα Επαρχία Καλαβρύτων
ΙΙ Λεπτομέρειες