Πέτρινο Σπίτι στις Σειρές ΙΙΙ Πλατάνια

Πέτρινο Σπίτι στις Σειρές (Αρχαίαι Σείραι)
Ορεινή Αχαΐα Επαρχία Καλαβρύτων
ΙΙΙ Πλατάνια