Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Πέρασα ένα απαίσιο θαλάσσιο ταξίδι και έκανα ένα θαυμάσιο ναυάγιο”…

Πολλές φορές στην ζωή μας αντιμετωπίζουμε καταστάσεις παρόμοιες με αυτές ενός πολύ άσχημου θαλάσσιου ταξιδιού… το οποίο καταλήγει σε κάποιες περιπτώσεις και σε ναυάγιο… (και ίσως για κάποιους ανθρώπους αυτό αφορά την ίδια τους την ζωή).

Τότε σκέφτομαι τον Ζήνωνα τον Κιτιεύ, από το Κίτιο της Κύπρου, σημιτικής φυλής, ο οποίος τότε ως έμπορος (εξαναγκαστικά λόγω του πατέρα του) μεταφέροντας πορφύρα από την Φοινίκη εξώκειλε με το πλοίο του κοντά στον Πειραιά.

Σε άθλια κατάσταση, σωστό ψυχικό και σωματικό ράκος, διαβάζοντας άπληστα σε ένα βιβλιοπωλείο των Αθηνών για τον Σωκράτη φώναξε δυνατά:

“Πόσο θα ήθελα να συναντήσω έναν τέτοιο γέροντα”! Ο βιβλιοπώλης τότε του υπέδειξε τον κυνικό φιλόσοφο Κράτη, ο οποίος τυχαία περνούσε απ’ έξω…

Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική για τον Ζήνωνα… Τόσο καθοριστική, ώστε αναπολώντας την έλεγε:

“Πέρασα ένα απαίσιο θαλάσσιο ταξίδι και έκανα ένα θαυμάσιο ναυάγιο”…

Σημ. Ο Ζήνων ο Κιτιεύς είναι ο ιδρυτής της Στωικής Φιλοσοφίας. Παρέδιδε μαθήματα στην Ποικίλη Στοά του Πολυγνώτου στην Αθήνα, την ίδια όπου μερικά χρόνια πρωτύτερα οι Τριάκοντα Τύραννοι είχαν εκτελέσει χίλιους τετρακόσιους Αθηναίους. Εξ αυτού λοιπόν, “στοά” οι μαθητές του ονομάστηκαν Στωικοί.