Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Πάγια Οικονομική Πολιτική Ελληνικών Κυβερνήσεων (Διαχρονικά)

Θέσπιση εμποδίων για το μη πλουτισμό και ενασχόληση με την επιβίωση μόνο.

Περιχαράκωση της όποιας “άρχουσας τάξης” προκειμένου να διατηρήσει τα προνόμιά της.

Όσο το δυνατόν περισσότερη και πολυπλοκότερη γραφειοκρατία με το πρόσχημα της δήθεν διευκόλυνσης των διαδικασιών.

Χρησιμοποίηση συγκεκριμένων λέξεων με στοχευμένη κοινωνική απήχηση με στόχο την δημιουργία ταξικού μίσους μεταξύ των πολιτών.

Η υποκρισία στο μεγαλείο της.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)