Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Χρυσός Κανόνας

Εκείνος, ο οποίος κατέχει το χρυσό φτιάχνει και τον κανόνα.

Συνακόλουθα:
1. Η μη τήρηση των κανόνων καθιστά τον χρυσό άχρηστο.
2. Κανόνες ωστόσο δεν μπορείς να φτιάχνεις χωρίς χρυσό.

Σχόλιο:
Τίποτα όμως δεν σε εμποδίζει να φτιάχνεις κανόνες κάνοντας τους άλλους να ΝΟΜΙΖΟΥΝ πως έχεις χρυσό.

Συνέπεια του σχολίου:
Φτιάχνεις δεν φτιάχνεις κανόνες, τελικά ο χρυσός δεν σου χρειάζεται. Ο χρυσός δεν έχει την ίδια γνώμη.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)