Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Φυλακισμένος Διάβολος

Τον Διάβολο μπορείς να τον πιάσεις. Δεν μπορείς όμως να τον φυλακίσεις· και ξέρετε γιατί; Διότι πάντα θα υπάρχει ένας ευκολόπιστος αφελής, ο οποίος θα του ανοίξει την πόρτα του κελιού του.