Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Προφήτης Teucris

Ορισμός του Προφήτη
“Προφήτης δεν είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος προλέγει το μέλλον· είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος λέγει την αλήθεια.”
-Ραβίνος Χάρολντ Σ Κούσνερ
———————————-
Definition of Prophet
“A prophet is not a man who tells the future; he is a man who tells the truth.”
-Rabbi Harold S Kushner

There must be a logical explanation
(Πρέπει να υπάρχει μία λογική εξήγηση)
=η πλέον παράλογη φράση
(the most absurd phrase)

Ό,τι διαβάζετε στις εφημερίδες ή το διαδίκτυο ή γενικά ακούτε αντικατοπτρίζει και περιγράφει το παρελθόν. Έχει ήδη γίνει. Είναι ένα γεγονός ή στην καλύτερη περίπτωση μία πρόθεση, η οποία όμως έχει ήδη εκφρασθεί… Συνεπώς είστε ήδη στο “παρελθόν” και απλώς πλέον ακολουθείτε… Όχι όμως εδώ! Στην Teucris συμμετέχετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος! Ενημερώνεστε προκειμένου ΕΣΕΙΣ να αποφασίσετε. Είστε ήδη στο μέλλον! Όχι ακόλουθοι (followers) αλλά ηγέτες (leaders)… Αυτή η αρχή ακριβώς διέπει και τον “παραλογισμό” της ιστοσελίδας.

Προφητείες, ώστε να διαμορφώνετε ΕΣΕΙΣ την ζωή σας και όχι αυτή εσάς!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)