Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Ορισμός της Πενίας (Φτώχειας) κατά τον Επίκουρο

Η πενία εάν μετρηθεί με τον σκοπό της φύσης είναι μεγάλος πλούτος. Πλούτος, ο οποίος δεν μπορεί να μετρηθεί είναι μεγάλη πενία.