Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Ξιφομάχος

Στους καλύτερους ξιφομάχους ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος δεν είναι ο ισάξιος αλλά ο χειρότερος, επειδή με την άγνοιά του γίνεται απρόβλεπτος.

Το πλεονέκτημά σας όταν δεν έχετε ιδέα από κάτι…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)