Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Μόσχος

Θεοποίησες το χρήμα. Κι όμως αυτό ξεφτιλίστηκε από ένα ασήμαντο μικροσκοπικό “τίποτα”· το ονόμασες COVID-19.  Προσπαθείς να πείσεις πως ο… θεός σου είναι ισχυρός και πως ο ιός είναι παροδικός.

Έχασες! Άλλαξε… θεό. Όσο είναι καιρός!

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #44 της 26-08-2020)