Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Μεντεσές

Ένα από τα ζητήματα, τα οποία με εντυπωσιάζει όσο ελάχιστα είναι οι μεταβολές στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Αυτή η πορεία από έναν χαρακτήρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πώς συμβαίνει αυτό;

Η διαδικασία μου θυμίζει το μεντεσέ. Ένας σκουριασμένος μεντεσές, ακόμα στερεωμένος στο σάπιο κάσωμα χωρίς όμως το απαραίτητο συστατικό για τη λειτουργία του:

Την πόρτα!

Κάπως ανάλογα στην πορεία της ζωής και η προσωπικότητα του ανθρώπου μπορεί να χαθεί και να μείνει μόνο ο έρημος μισοσκουριασμένος μεντεσές. Και το φοβερό ερώτημα;

Μπορεί να αποκατασταθεί μία προσωπικότητα;

Ένας μεντεσές μπορεί. Μπορεί να τοποθετηθεί και μία καινούργια πόρτα, αφού βεβαίως αποκατασταθεί ολόκληρο το κτίριο. Αλλά και πάλι θα είναι μία άλλη πόρτα. Μόνο ο μεντεσές (ο πυρήνας) θα έχει μείνει. Και για τούτο όμως και πάλι αμφιβάλλω.

Η διαδικασία μεταβολής στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου φαίνεται μη αναστρέψιμη. Πάντοτε ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα, για το χτίσιμο μία νέας, διαφορετικής μεν, αλλά καλύτερης δε.

Πρέπει όμως και να το θελήσει.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)