Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Κορώνα αντι-Χρήμα!

Τα χρήματα εκφράζουν (είναι ένα ποσοτικό μέτρο) το βαθμό δια-δραστικότητας με την κοινωνία. Ο πλούτος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν σχετίζεται με την έννοια του χρήματος. Η δια-δραστικότητα εν τω μεταξύ μπορεί να είναι κάθε είδους (νόμιμη, παράνομη, οτιδήποτε).

Ο COVID-19 είναι το ακριβώς αντίθετο. Όσο λιγότερη η δια-δραστικότητα με την κοινωνία (τους ανθρώπους), τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος. Βέβαια δεν είναι ακριβές αυτό, αλλά εκφράζει το πνεύμα και αυτό στο οποίο επιθυμώ να εστιάσω.

Περισσότερες επαφές με ανθρώπους, περισσότερα χρήματα – λιγότερες επαφές με ανθρώπους περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με τον COVID-19. Κατά μία έννοια λοιπόν ο COVID-19 είναι το αντι-χρήμα! Και εάν τον προσεγγίσει κανείς κάτω από αυτό το πρίσμα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένας αντι-καπιταλιστής ιός και σαφώς και… αντι-εξουσιαστής, αφού έχει μία ιδιαίτερη προτίμηση στους αρχηγούς κρατών και όχι μόνον.

Εντάξει, το σκεπτικό μου είναι σκοπίμως υπερβολικό (exaggerated) αλλά θα συνιστούσα και μία ανάλυση των όσων έχουν προκύψει υποθέτοντας πως ισχύει αυτό. Θα καταλήξετε σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα… Είναι πολύ ωραία τα πρωτότυπα παιγνίδια του νου.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)