Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Ιερότερος Έρωτας

Αν η μητέρα ευτυχεί
κι όλοι μας ευτυχούμε·
αν τιμημένη είναι αυτή,
και μεις θα τιμηθούμε.

Μα αν πάνω της αναποδιά
και σκότος βασιλέψουν,
στη δυστυχιά μαζύ μ’ αυτήν
και τα παιδιά θα πέσουν.

Η επιτυχία λοιπόν των τίμιων συμπολιτών μας, αντί να πικραίνει ας ευχαριστεί τες ψυχές μας· γιατί συνήθως από την επιτυχία των τίμιων και μετριοπαθών εξασφαλίζεται κ’ η ευδαιμονία του έθνους. Και μέσα στην εθνική ευτυχία και χαρά, φτερουγίζει και του κάθε πολίτη η ευτυχία.

Αντιγραφή (χωρίς τα πνεύματα και τους τόνους) από σημειώσεις του 1858 του Λέοντος Μελά.