Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ο Θαλής και οι Πυραμίδες

Γνωρίζετε πώς ο σοφός Θαλής μέτρησε το ύψος των πυραμίδων της Αιγύπτου;

Πολύ απλό: την ώρα ακριβώς που ο δικός του ίσκιος ήταν ίσος προς το ύψος του αναστήματος του, μέτρησε τη σκιά μιάς πυραμίδας, η οποία φυσικά ήταν ίση με το ύψος της.

Τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι πολύ απλά και λύνονται με ακόμα απλούστερο τρόπο αλλά πρέπει να μετρηθούν ενώ έχουν το ύψος πυραμίδας.

Λείπει ο Θαλής.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)