Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ο Έλλην… Μετανάστης

Ο μόνος πραγματικός μετανάστης στην Ελλάδα είναι η φυγή της κοινής λογικής, του ήθους, της ανθρωπιάς, της ΕΥΣΤΡΟΦΙΑΣ, ώστε να αντιμετωπισθεί μία πολύ σοβαρή κατάσταση με δεδομένα ζητήματος προς επίλυση και όχι μίσους μεταξύ μας.

Η άλλη πλευρά έχει ΗΔΗ κερδίσει.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε.
(Προφητεία #8 της 03-03-2020)