Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

“Ου Γιγνώσκω, μηδέ Αποκρίνομαι”

Άρτι προαχθείς εις Αρχιερέα του Μαντείου των Δελφών (με Ph. D. Και από το Μαντείο της Δωδώνης) εκλήθην να χρησμοδοτήσω περί της μυστηριώδους απαντήσεως “Ου Γιγνώσκω μηδέ Αποκρίνομαι” (κοινώς “Δεν Γνωρίζω – Δεν Απαντώ”), -και συνεχίζω με Δημοτική- της δημοσκόπησης της DATA RC, σχετικά με την πρόθεση ψήφου στις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, η οποία χθες παρουσιάστηκε στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας των Πατρών “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”.

Κατόπιν αναμασήσεως πολλών φύλλων πικροδάφνης και ακουσμάτων θροισμάτων φύλλων Δρυός χρησμοδότησα με την γνωστή αξιοπιστία του Μαντείου. Ίσως είναι σωστή η χρησμοδότηση, ίσως και όχι , ίσως χρήσιμη, ίσως και όχι, ίσως αποβεί αληθής, ίσως και όχι.

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας χρησμός και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αγνοηθεί.

Στο Κυριακάτικο φύλλο της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πριν αλλάξω γνώμη και… χρησμό)!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)