Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ουγγαρία – Τουρκία

Σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε τη γραμμή της Τουρκίας όσον αφορά τις επιχειρήσεις της στη Συρία. Λόγω των γνωστών του απόψεων περί του προσφυγικού φαίνεται λογική η θέση αυτή (σύμφωνα πάντα με τη δική του οπτική). Αλλά δεν είναι μόνον αυτό.

Οι Ούγγροι και οι Φινλανδοί είναι στενοί συγγενείς φυλετικά με τους Τούρκους και οι γλώσσες τους πολύ κοινές. Άρα ανεξαρτήτως των πεποιθήσεων του θεωρώ πως ΚΑΙ η συγγένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εν τω μεταξύ να θυμίσω πως στο άλλο μεγάλο εθνικό θέμα της Ελλάδος το Κυπριακό οι Φινλανδοί στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του Ο.Η.Ε. υποστήριζαν –προφανώς- τους Τούρκους.

Το αίμα νερό δε γίνεται ακόμα και στα πολιτικά θέματα.