Οροφογραφίες στις Στοές της Πάτρας

Πως Προχωράτε στην Πάτρα;

Σκυφτοί με το κεφάλι κάτω, ευθυτενείς και εμπρός ή με ψηλά το κεφάλι;

Εάν ισχύουν τα δύο πρώτα δείτε τι χάνετε…

Εάν είστε από την Πάτρα βρείτε και που είναι… (είναι σε δημόσιους χώρους τοιχογραφίες οροφής στοάς, οροφογραφίες)…