Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ορισμός Τυπικής Ελληνικής Επιχείρησης

  • Πολύ μεγάλη να τη θερμάνεις
  • Πολύ παλιά να την πουλήσεις
  • Πολύ ακριβή να τη συντηρήσεις

Ακριβώς όπως ένα διατηρητέο κτίριο!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)