Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Ορισμός της Κανονικότητας

Κανονικότητα είναι μία μορφή τρέλας (ή παράνοιας), η οποία έχει υιοθετηθεί από μία πλειοψηφία, (τούτο, διότι υπάρχουν πολλές… κανονικότητες ανά τομέα).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)