Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

ΟΛΟΙ ΠΑΝΩ

Όταν έλθει η στιγμή κατά την οποία θα διαβάσω γραμμένο αυτό σύνθημα ως:

ΠΑΝΩ ΟΙ ΚΑΤΩ – ΟΛΟΙ ΠΑΝΩ

και το EURIS γίνει TEUCRIS, τότε θα είμαι σίγουρος πως η Ελλάς έχει “εισέλθει εις τον σωστόν δρόμον”! (Humor φυσικά!)

Σημειώνω ωστόσο πως ενώ είναι προφανές ότι αυτό το σύνθημα είναι αναρχικής προέλευσης και αφορά την εξουσία, στην πραγματικότητα αποτελεί κυβερνητική επιλογή πάρα πολλών καθεστώτων για την κατάσταση των πολιτών τους ανά τους αιώνες.

Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας και θέτω ένα μικρό ερώτημα. Υπήρχε άραγε καθεστώς, στο οποίο η ευημερία των πολιτών (υπηκόων) να ήταν επιθυμητή;

Απαντώ και θέτω την απάντηση στην κρίση σας. Νομίζω ναι και θεωρώ πως ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία! Αυτό επεδίωκε, προκειμένου ο σουλτάνος να εισπράττει εύκολα πολλούς φόρους (μάλλον ένας ήταν αυτός της δεκάτης)· αρκεί να μην αμφισβητούσες την εξουσία του.

Επισημαίνω και την ελευθερία πίστεως αλλά και την ισχύ της υπηκοότητας μίας αυτοκρατορίας του σπαθιού.

Μην σας μπαίνουν ιδέες δεν αλλαξοπίστησα, απλώς το αναφέρω!